Träningsregler

När vi tränar

Det finns många regler som ska efterlevas i en Dojang. Här (se nedan) har endast tio punkter skrivits ned. Men det finns många ”regler” att tänka på. Egentligen är det mycket enkelt tycker jag. Sunt förnuft, det kommer man långt med. Det handlar endast om att inte tänka på sig själv hela tiden. Att visa hänsyn och att respektera andra människor, och andra saker än sina egna. Det är faktiskt ingen skillnad på hur man uppträder i en dojang mot hur man bör uppträda i det vardagliga livet.

T.ex. om jag på mitt arbete kommer till ett möte, när jag kommer in så stänger jag dörren tyst, och inte ”slänger” igen dörren så att jag stör mötet. Jag hälsar naturligtvis, och då jag går för att ta min plats så går jag inte emellan två personer som står och pratar. Utan naturligtvis går jag runt och tar min plats. Jag sitter inte och slafsar med tuggummi, skjortan hänger inte på sniskan, min mobil har jag slagit av för att den inte ska störa alla på mötet etc. Alltså intget konstigt, utan endast sunt förnuft.

Likadant är det då man beträder en dojang. Man kommer in utan att störa om lektion pågår. Man bugar för flaggan och mot instruktör. Man tvärsar inte över mattan, utan går runt gruppen som tränar.

Inför varje träning ska man hålla dobok i bra skick, klippta naglar, ev. smycken tas av före träning. Planera om möjligt så att du kan äta i god tid före träning, 1,5-2 timmar, alt. Att äta lätt före, och den kraftigare måltiden efter träning.

Hjälp till att hålla rent och snyggt i dojang. Det är vi alla tillsammans som tränar som måste hjälpas åt med att hålla efter med städning etc.

Om klubben får besök t.ex. från annan klubb, gästtränare, representant från kommun, tidning eller annat måste alla hjälpas åt för att gästen/gästerna ska känna sig välkomna och trivas.

Alltså till sist. Det är inte svårt, utan snarast naturligt hur man ska uppträda i en dojang. När vi förstår detta är det vår skyldighet att förmedla detta vidare till våra medmänniskor. I dagens samhälle har dessvärre mycket utav hänsyn och respekt för andra människor minskat. Därför ska vi hjälpa till att påverka människor mot ett fredligare samhälle.
När vi tränar så utför vi många olika moment, vi snurrar, hoppar, sparkar, slår, kastar etc. Vissa moment kräver stor koncentration och stor ansträngning av utövaren. Därför är det viktigt att vi håller oss till vissa enkla regler under träning. Detta för att undvika onödiga skador, samt för att underlätta träningen för var och en.

Regler i träningslokalen ( Do jang )

  1. Man ska buga när man kommer in och går ut ur do jang.
  2. Man ska buga för tränaren när man träffas.
  3. Träningsdräkten (dobok) ska vara hel och ren.
  4. Man ska vända sig om när man fixar bältet eller dräkten.
  5. Mobiltelefoner ska vara avstängda under träning.
  6. Naglar ska hållas kortklippta, smycken tas av före träning.
  7. Alla juniorer ska visa hänsyn för seniorerna.
  8. Alla seniorer ska visa hänsyn för juniorerna, man ska lära ut och vara hjälpsam.
  9. Man ska inte ta paus utan tränarens tillstånd.
  10. Man ska lyssna på tränaren, ej prata strunt med varandra under träningen. (Men gärna efter...)

Peter Österlund