Ställningar (sagi)

Svenska Koreanska Amn
Givaktställning Charyotsagi Giv akt
Färdigställning Choombisagi Axelbredd mellan fötterna, fötterna pekar rakt fram (inte som ett V)
Kort ställning Apsagi Gående kort ställning med ca 1 fot mellan fötterna.
Lång ställning Apkubisagi Gående lång ställning med ca 3 fot mellan fötterna. Bakre foten något utåtvriden.
L ställning Ditkobisagi Ca 2 fot mellan häl och tå.

Främre knä skall vara rakt över främre häl, bakre knä skall vara rakt över bakre tå.

Viktfördelning ca 30-70 (främre-bakre)
Ridställning Juchoomsagi Ca 2 fot mellan hälarna.
Katt/tiger ställning Beomsagi  
X ställning Koasagi