Blockeringar (mahki)

Svenska Koreanska Amn
Låg Ahremahki  
Mitten, utifrån in Momtom ammahki  
Mitten, inifrån ut,
underarmens insida
Ampalmok momtommahki  
Mitten, inifrån ut,
underarmens utsida
Ampalmok bakatmahki  
Hög Eolgulmahki Ovanför huvudet/pannan
Knivhand, inifrån ut Sonnal bakatmahki  
Saxblockering nedåt Kawimaki