Terminsavgifter

Barn/Vuxen 1 – 1200kr

Barn/Vuxen 2 – 800kr

Barn/Vuxen 3 – 400kr

Ytterligare familjemedlemmar – 200kr/pers

 

Vid betalning ange också alltid:

* Namn på medlemmen (Förnamn Efternamn).
* Födelsedag (År, månad, dag).

 Bankgiro 206-4541 (Handelsbanken)