Föreningen

GrandMaster Lim Won-Sup 3
Föreningen bildades i December 1996 av GrandMaster Lim Won-Sup och Christian Suihko. En av grundtankarna var att satsa på familjeträning, där barn och föräldrar kunde träna. Det var en framgångsrik satsning, som har lagt en god grund till föreningens utveckling. 1997 tillträde Peter Österlund som ordförande efter Christian Suihko och sedan 2016 så har Tony Olofsson tagit över ordföranderollen i föreningen. 

 

Några gemensamma ord från Föreningens instruktörer:
- Det som är viktigast av allt när det gäller träningen, är att vi själva måste få bestämma varför vi tränar. Vi måste alla respektera varandras olika motiv och mål inom Taekwondo. Vissa tränar därför att det är ett bra sätt att motionera och hålla igång kroppen både fysiskt och mentalt, vissa tränar för att bli mjuka och viga, andra tränar för att tävla och vinna. Kanske några tränar för att det är ett bra sätt att träffa andra människor. Somliga vill lära sig mer om asiatisk kultur etc. Och vem vet, kanske finns det vissa av oss som tränar för att ta del av alla dessa delar.
Vi menar, att detta måste vara föreningens viktigaste uppgift. Att forma föreningen så att alla oavsett mål ska få ut en så bra träning och gemenskap som möjligt.