Graderingskrav

BeltWhite1

10 Gup / Vitt bälte med ett streck

Innan gradering måste man ha närvarat vid minst 20 träningstillfällen

Del 1 - Praktik

Mönster:
Blockering i 4 riktningar
Sparkar i 4 riktningar avd. 1,2

Del 2 - Teori

Muntlig teori:
Terminologi svenska och koreanska på
grundtekniker

BeltYellow

9 Gup / Gult bälte

Innan gradering måste man ha närvarat vid minst 25 träningstillfällen

Del 1 - Praktik

Mönster:
Blockering i 4 riktningar
Slag i 4 riktningar
Sparkar i 4 riktningar avd. 1,2,3

Del 2 - Teori

Muntlig teori:
Terminologi svenska och koreanska på
grundtekniker

BeltGreen

8 Gup / Grönt bälte

Innan gradering måste man ha närvarat vid minst 25 träningstillfällen

Del 1 - Praktik

Mönster:
Sparkar i 4 riktningar avd. 2,3
Poomsae-Taegeuk 1 Jang (Il-jang)

Sparring:
Semisparring mot varandra

Krossteknik:
Stående framspark (Ap-chagi)

Del 2 - Teori


Muntlig teori:
Terminologi svenska och koreanska på
mönstertekniker

BeltGreen1

7 Gup / Grönt bälte med ett streck

Innan gradering måste man ha närvarat vid minst 25 träningstillfällen

Del 1 - Praktik

Mönster:
Poomsae-Taegeuk 1 Jang (Il-jang)
Poomsae-Taegeuk 2 Jang (I-jang)

Sparring:
Semisparring mot varandra

Krossteknik:
Stående rundpark (Dolyeo-chagi)

Del 2 - Teori


Muntlig teori:
Terminologi svenska och koreanska på mönstertekniker

BeltBlue

6 Gup / Blått bälte

Innan gradering måste man ha närvarat vid minst 25 träningstillfällen

Del 1 - Praktik

Mönster:
Poomsae-Taegeuk 1-2 Jang
Poomsae-Taegeuk 3 Jang (Sam-jang)

Sparring:
Fri sparring tillsammans

Krossteknik:
Stående sidpark (Yeop-chagi)
Knivhandslag (Sonnal bakkat chigi)

Del 2 - Teori


Muntlig teori:
Terminologi svenska och koreanska på mönstertekniker

BeltBlue1

5 Gup / Blått bälte med ett streck

Innan gradering måste man ha närvarat vid minst 25 träningstillfällen

Del 1 - Praktik

Mönster:
Poomsae-Taegeuk 1-3 Jang
Poomsae-Taegeuk 4 Jang (Sa-jang)

Sparring:
3-stegssparring tillsammans
Fri sparring tillsammans

Krossteknik:
Stående fram- och rundspark utan att sätta ner foten i golvet (Ap-chagi-dolyeochagi).
Framknytnävslag (Apjumeok-jireugi)

Del 2 - Teori


Muntlig teori:
Terminologi svenska och koreanska på mönstertekniker

BeltRed

4 Gup / Rött bälte

Innan gradering måste man ha närvarat vid minst 25 träningstillfällen

Del 1 - Praktik

Mönster:
Poomsae-Taegeuk 1-4 Jang
Poomsae-Taegeuk 5 Jang (O-jang)

Sparring:
1 -stegssparring tillsammans
Fri sparring tillsammans

Krossteknik:
Stående rund- och sidspark utan att sätta ner foten i golvet (Dolyeo-chagi-Yeopchagi).
Bakknytnävslag (Dungjumeok-bakkat-chigi)

Del 2 - Teori

Skriftlig teori:
Uppsats - Vad är enstegssparring

Muntlig teori:
Terminologi svenska och koreanska på mönstertekniker

BeltRed1

3 Gup / Rött bälte med ett streck

Innan gradering måste man ha närvarat vid minst 30 träningstillfällen

Del 1 - Praktik

Mönster:
Poomsae-Taegeuk 1-5 Jang
Poomsae-Taegeuk 6 Jang (Yuk-jang)

Sparring:
1 -stegssparring tillsammans
Fri sparring tillsammans
2 mot 1 fri sparring

Krossteknik:
Stående snurrande sidspark (Dora-yeop-chagi)
Armbågsslag (Pallgup-chigi)

Del 2 - Teori

Skriftlig teori:
Uppsats - Vad är säker sparring

Muntlig teori:
Terminologi svenska och koreanska på mönstertekniker

BeltRed2

2 Gup / Rött bälte med två streck

Innan gradering måste man ha närvarat vid minst 35 träningstillfällen

Del 1 - Praktik

Mönster:
Poomsae-Taegeuk 1-6 Jang
Poomsae-Taegeuk 7 Jang (Chil-jang)

Sparring:
Greppteknik / Losstagning (6 st)
Fri sparring tillsammans
2 mot 1 fri sparring

Krossteknik:
Stående motsats rundspark (Bandae-dolyeo-chagi).
Bakknivhandslag (Dung-sonnal-chigi).

Del 2- Teori

Skriftlig teori:
Uppsats - Vad är mönster

Muntlig teori:
Terminologi svenska och koreanska på mönstertekniker

BeltRed3

1 Gup / Rött bälte med tre streck

Innan gradering måste man ha närvarat vid minst 40 träningstillfällen

Del 1 - Praktik

Mönster:
Poomsae-Taegeuk 1-7 Jang
Poomsae-Taegeuk 8 Jang (Pal-jang)

Sparring:
Greppteknik / Losstagning (10 st)
2 alt. 3 mot 1 fri sparring

Krossteknik:
Saxande hoppande framspark (Twimyo-ap-chagi, höjd: fingertopparna på sträckt arm)
Direkt hoppande rundspark (Twimyo-dolyeo-chagi, höjd: egen längd)
Främre ben hoppande direkt krokspark (Twimyo-goreo-chagi höjd: egen längd)
Valfri knivhandteknik på 4 cm tjock planka

Del 2- Teori

Skriftlig teori:
Uppsats - Vilka fördelar och nackdelar finns det med fot- respektive handtekniker

Muntlig teori:
Terminologi svenska och koreanska på
mönstertekniker

Vit Symboliserar oskyldighet/okunnighet precis som nybörjaren utan tidigare kunskaper i TKD.
Gul Symboliserar jorden från vilken en planta gror, medan grunden för TKD läggs.
Grön Symboliserar att plantan växer allt eftersom kunskaperna i TKD ökar.
Blå Symboliserar himlen som plantan når i sin mognad när TKD-träningen fortsätter.
Röd Symboliserar fara samtidigt som det varnar motståndaren.
Svart Motsatsen till vitt, symboliserar mognaden och kunskaperna man fått inom TKD.
Visar också på utövarens oräddhet inför mörker och fara.