Grundläggande termer

Svenska Koreanska Amn
Givakt Charyot Intag givaktställning, lyssna noga på vad instruktören har att säga, vad det är som ska utföras.
Färdiga Choombi Intag parallell färdigställning (axelbred), få kontroll på andningen, full koncentration på det som ska utföras av dig, stäng ute allt annat.
Börja Seijak När kommandot Si jakk kommer, så ska du vara klar enligt ovan i dina förberedelser. Vid första rörelsen efter Si jakk ska man (skrika) "Gi app".
Buga Kyon nae Vi bugar när vi kommer in i do jang och när vi lämnar do jang. Vi bugar mot flaggan, mot instruktörer, seniorelever, mot varandra efter utförd övning etc. Kort sagt ett enkelt sätt att visa respekt för varandra.
Träningshall Dojang Vi bugar när vi går in i Do jang, och när vi lämnar Do jang. Det är vi alla tillsammans som tränar som måste städa och vårda våran Do jang. Vi har en mycket stor och fin lokal, som dock kan göras än bättre. Det ska vi alla gemensamt sträva efter.
Dräkt Dobok Dräkten ska hållas hel och ren. Inga reklamtryck etc. Prata med din tränare först om du har för avsikt att sy på något märke eller annat.
Bälte Dhee Bältet representerar en del av dig. Släng aldrig bältet på golvet, släpa heller aldrig bältet i golvet. Knyt bältet rätt och klart i omklädningsrummet.
Sluta Gooman Vid detta kommando så stannar man, och ställer sig automatiskt i choombisohgi.
Flagga Cook Ki När vi ställer upp vid träning så bugar vi för flaggan.
Rätta till dräkt Dobok baro När vi rättar till dräkten vänder vi oss först 90 grader åt höger - sedan rättar vi till dräkten och bältet.
En gång till Han ban do Upprepa det du gjorde nyss en gång till.
Låg Ahre Under bälte.
Mitten Momtom  
Hög Eolgul Över huvudet.